Tên thương hiệu

DISON Investment Company

Địa chỉ

382/24, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

DISƠN is an investment company that provides investment opportunities in Vietnam in various fields, including real-estate, hospitality, IT, entertainment, and fine art.

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

Sales Executive

02 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, Quận 7

7,000,000 - 13,000,000 vnd