Làm ngành nhà hàng khách sạn nên chọn lương net hay lương gross

Đăng bởi: Nguyễn Lan | Ngày: 16:20 08-01-2018

Mình đã qua thời gian thử việc khách sạn ở Q1, sắp tới sẽ ký hợp đồng chính thức. Một đàn anh cùng nhà nói với mình là khi ký hợp đồng nên chọn mức lương Gross thay vì lương NET. Vậy lương gross là gì, lương NET là gì và nên chọn mức lương nào nếu làm trong ngành nhà hàng khách sạn?

#ngành nhà hàng khách sạn #lương gross #lương net #nganh nha hang khach san #luong gross #luong net

Lương gross là tổng thu nhập bạn sẽ nhận được bao gồm cả 10,5% các khoảng phải đóng như BHYT, thuế, BHTN..Số tiền bạn thực nhận mỗi tháng sẽ là lương gross trừ đi các khoản phải đóng này. Nếu như lương gross là 10 triệu thì bạn sẽ chỉ còn nhận được 8.950.000.
Lương NET là mức lương công ty trả cho bạn sau khi trừ đi các khoản phải đóng. Lương NET của bạn là 10 triệu thì bạn sẽ đem về nhà đúng 10 triệu.

Vậy nếu bạn làm trong ngành nhà hàng khách sạn thì nên chọn lương NET hay lương gross? Thoạt nhìn thì bạn sẽ thấy lương net có lợi hơn, tuy nhiên bạn nên nhận lương gross.

Nếu nhận lương gross bạn sẽ phải tự mình đi đóng các khoản bảo hiểm và thuế. Hơi mất công nhưng bạn sẽ chủ động hơn và quyền lợi sau này của mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu nhận lương NET thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  • TH1: Công ty sẽ tính ngược lương NET của bạn sang lương gross, sau đó đóng các loại bảo hiểm, thuế. Trường hợp này không có gì phải nói.
  • TH2: Công ty đóng các loại bảo hiểm cho bạn theo mức lương NET hoặc thậm chí thấp hơn để giảm chi phí. Sau này, những quyền lợi an sinh xã hội, thai sản, thất nghiệp của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Vì vậy, cho dù bạn làm trong ngành nhà hàng khách sạn hay bất cứ 1 ngành nghề nào khác thì vẫn nên chọn lương Gross. Nếu nhà tuyển dụng chi trả lương NET thì bạn nên hỏi rõ coi công ty đóng hộ mình các khoản bảo hiểm, thuế là bao nhiêu.

Bạn có thể tham khảo thêm các việc làm nhà hàng khách sạn.

18:09 08-01-2018