KPI là gì

Đăng bởi: Nguyễn Lan | Ngày: 15:45 24-01-2018

KPI là gì? Có tác dụng gì và tại sao phải xây dựng KPI?

#KPI là gì #KPI #KPI la gi

KPI được viết tắt từ Key Performance Indicator là hệ thống chỉ tiêu tiêu chuẩn để đo lường, đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân, bộ phận trong một tổ chức. Trong bất kỳ một ngành nghề nào thì KPI cũng đóng 1 vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả làm việc của các nhân viên trong công ty.

Mỗi vị trí, bộ phận sẽ có những nhiệm vụ khách nhau. Nhà quản lý sẽ dựa vào đó để đưa ra các chỉ số để đánh giá mức độ hoành thành công việc. Căn cứ vào kết quả đó, họ sẽ có các chế độ thưởng phạt tương ứng.

Khi xây dựng KPI, cần đảm bảo tiêu chí SMART:

 • S (Specific): cụ thể
 • M (Measurable): đo lường được
 • A (Achiveable): có thể đạt được
 • R (Realistics): thực tế
 • T (Timbound): có thời hạn cụ thể

Đây không phải là tiêu chí bắt buộc, nhưng để đạt được hiệu quả khi xây dựng KPI thì tiêu chí SMART nên được đảm bảo

Các bước xây dựng KPI

 •  Xác định người xây dựng KPI: đó có thể là trưởng bộ phận hoặc nhân sự. Dù là ai thì người đó cũng phải nắm kỹ các yêu cầu và nhiệm vụ của các vị trí trong đơn vị. Hệ thống KPI sau khi được làm xong, cần có sự góp ý, đánh giá và kiểm định của bô phận chức năng hay hội đồng chuyên môn.
 • Xác định KRAs (key Result Area) các bộ phận: mỗi một phòng ban, bộ phận đều có những nhiệm vụ và trách nhiệm riêng biệt. KPI cần phải được xây dựng dựa trên nhiệm vụ của các bộ phận đó.
 • Đưa ra các nhiệm vụ chính mà từng nhân viên, bộ phận phải thực hiện, càng rõ ràng càng tốt.
 • Xác định chỉ số đánh giá: các chỉ số KPI đảm bảo tiêu chí SMART và có nguồn thu thập thông tin mà công ty đang áp dụng.
 • Xác định điểm số đánh giá công việc: thông thường điểm sẽ được chia từ 2 đến 5 mức điểm, càng nhiều mức độ điểm thì việc đánh giá các tốt. Nhưng cũng không nên chia ra quá nhiều các mức điểm, điều này sẽ gây khó khăn trong việc tổng điểm.
 • Liên hệ kết quả KPI với lương thưởng: tùy mỗi khung điểm mà xác định mức lương thưởng phù hợp với kết quả đánh giá.

Tùy theo từng công ty, lĩnh vực hoạt động mà KPI được xây dựng khác nhau, linh hoạt.

16:39 24-01-2018