Kinh nghiệm phỏng vấn ở startbuck. Xin việc tại startbuck như thế nào?

Đăng bởi: Hoàng Thúy Vy | Ngày: 11:23 12-07-2018

Mọi người ai đã có kinh nghiệm làm Starbuck thì cho e xin kinh ngiệm phỏng vấn với ạ e cũng có kinh ngiệm trong việc đi làm dịch vụ nhiều nơi trước đó. Ai làm rồi cho e hỏi Starbuck có yêu cầu phải hiểu rõ về cafe ko ạ???

#kinh nghiệm phỏng vấn

Bạn mình đi phỏng vấn ở Starbucks về thì nó bảo là ban đầu sẽ cho mình tự biên tự diễn giới thiệu về bản thân. Sau đó nó sẽ lấy những thông tin đó hỏi ngược lại mình ví dụ như tại sao apply vào, đã hiểu gì về nó chưa... hơi bị căng... Nên chuẩn bị kỹ, học về nó trước đi để dễ trả lời. Còn không biết gì vế nó là out đấy

14:06 24-07-2018