Tên thương hiệu

Deja vu

Địa chỉ

66 Nguyễn trường tộ,f12,q4

Nhà hàng Việt Nam

Làm theo ca, Làm theo giờ - Không kinh nghiệm, <1 năm

Pha chế - phục vụ

66 Nguyễn trường tộ,f12,q4

3,000,000 - 0 vnd


Bài viết nổi bật