Tên thương hiệu

Saigon Craft

Địa chỉ

68, Lý Long Tường, Quận 7

Chào, Chúng tôi cần tuyển - 03 nam - nữ phục vụ, thu nhập trên 8,5tr Yêu cầu: giao tiếp tốt, có kinh nghiệm, làm ca chiều tối Tiếng Anh giao tiếp tốt - 01 đầu bếp: thử việc 8-12tr - 01 nấu bếp, lương thử việc: 5,5tr - 01 phụ bếp: lương thử việc: 4,5tr Cảm ơn Ms.Thuy:

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

Waitress,Bartender

68 Lý Long Tường, PMH, Quận 7

4,500,000 - 10,000,000 vnd

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm, <1 năm, 1-2 năm

Đầu bếp, nấu bếp, phụ bếp

68 Lý Long Tường, PMH, Quận 7

4,500,000 - 15,000,000 vnd