Tên thương hiệu

Cafe Ghim

Địa chỉ

323, Minh Phụng, Quận 11

Chuỗi hệ thống cafe Ghim luôn sáng tạo và đảm bảo sức khỏe cho mọi nhà

 

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

Nhân viên phục vụ

323, Minh Phụng, Quận 11

3,000,000 - 6,000,000 vnd