Tên thương hiệu

Blue Chilli

Địa chỉ

TẦNG 4 KHU ẨM THỰC FOOD CREATIVE TOÀ NHÀ BITEXCO, SỐ 2 HẢI TRIỀU, QUẬN 1

All about Thai fusion
 

Toàn thời gian - Không kinh nghiệm

THU NGÂN

TẦNG 4 KHU ẨM THỰC FOOD CREATIVE TOÀ NHÀ BITEXCO, SỐ 2 HẢI TRIỀU, QUẬN 1

3,500,000 - 5,500,000 usd