Tên thương hiệu

ANH TUKK

Địa chỉ

23 Đồng Khởi Street, District 1

Website

http://www.anhtuk.com

Anh Tuk kitchen presents the Modern Thai concept with a collection of Thai-inspired recipe with a modern twist.

Hiện tại các vị trí tại ANH TUKK đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta