Tên thương hiệu

CÔNG TY CP CAPELLA ENTERTAINMENT

Số đăng ký/ Mã số thuế

312463652

Địa chỉ

138, Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1

Air 360 Sky Lounge is unquestionably one of the best spots in Ho Chi Minh City. It is a combination of top-notchers, from vigorous music, cooling atmosphere, fancy designs to the cutting-edge service lie in every corner promises will redefine your concept of a party.

 

Hiện tại các vị trí tại CÔNG TY CP CAPELLA ENTERTAINMENT đã đầy đủ.
Gửi tin nhắn cho nhà tuyển dụng để tìm cơ hội cho bạn.

Gửi tin nhắn Beta