Tên thương hiệu

Citadel Saigon

Địa chỉ

Hai Bà Trưng

 

Làm theo giờ - Không kinh nghiệm

Hostess

Hai Bà Trưng

3,000,000 - 3,500,000 vnd