Tên thương hiệu

1st Garden Cafe

Địa chỉ

3rd Floor - No.26 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Toàn thời gian, Bán thời gian, Làm theo ca, Làm theo giờ, Linh động - Không kinh nghiệm, <1 năm

Nhân viên phục vụ

3rd Floor - No.26 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

13,000 - 18,000 vnd/ Giờ